Издвајамо Србија

Србија за десет година страним инвеститорима дала пола милијарде евра!

У три емисије „Инсајдер без ограничења“ у којима смо истраживали доделу новца из буџета за привлачење страних инвестиција на основу прикупљених података испоставило се да никаква контрола годинама није постојала.

Loading...

Србија је, према истраживању Инсајдера, већ десет година заправо највећи појединачни страни инвеститор.

У периоду од 2006 до 2016 године Србија је из буџета издвојила скоро пола милијарде евра и то на основу 304 потписана уговора.

Прва емисија у којој је откривено да и поред толиког издвајања из буџета не постоји никаква свеоубухватна анализа позитивних и негативних ефеката додела субвенција емитована је 03. маја ове године.

У документу Министарства привреде који је, по свему судећи, сачињен после емисије, односно у мају, практично се потврђују наводи из Инсајдера.

У званичном документу који се зове „Преглед стања од 2006. до 2013. и од 2013. до 2016.“ наводи се између осталог следеће:

У периоду од 2006- 2013 институционлано запуштено, правно неуређено са обиљем неправилности и злоупотреба;
Од 2006- 2013 привлачење страних инвестиција преко инструмента бесповратних финансијских подстицаја вршено је преко Уредбе која је мењана више од 10 пута;
Раскинуто је 97 уговора, 59 завршено, а 118 у процесу мониторинга;
Нису постојале основне евиденције, чак ни табеларне, у смислу броја пројеката, фазе у којој се налазе пројекти, чиме је створен готово брисан простор за разноразне манипулације и злоупотребе;
Није постојала никаква контрола ових уговора од стране државе у смислу оправданости доделе средстава, нити је било који орган покренуо;
Стиче се утисак да су намерно пропуштени рокови за истек појединих гаранција, односно потраживања из гаранција пропалих банака нису пријављивана у стечајном поступку, што је била законска обавеза;
Као средство обезбеђења за испуњеност уговорених обавеза најчешће су се користиле банкарске гаранције оних банака које су током 2012. и 2013. престале да постоје – Агро банка, Универзал банка, Развојна банка Војводине. Ово је посебно било индикативно и за уговоре који су закључивани током 2012. и почетком 2013. и ако се тада увелико знало да су те банке пропале.

Овај документ је заправо доказ да надлежне институције располажу чињеницама да се новац грађана Србије из буџета за привлачење страних инвестиција годинама неодговорно трошио и то без икакве контроле.

И поред тога до данас нико није одговарао.

У периоду када су се, према званичним подацима, догађале бројне неправилности приликом додела субвенција за привлачење страних инвестиција, из буџета Србије је уложено око 250 милиона евра.

(Инсајдер

Loading...
loading...
loading...