loading...
Србија

ФАЛИ ТИ ЈЕДАН ПАПИР: За већину послова у Србији траже ОВО, а сада можете то да добијете за 190 динара

Foto: Pixabay.com

За већину послова у Србији послодавац тражи да му пре потписивања уговора донесете уверење да нисте осуђивани или кривично гоњени. За то су вам некада били потребни стрпљење за чекање у реду, дебели живци и вишак времена. Али, мукама је дошао крај, јер све можете урадити електронским путем.

Грађани ће, захваљујући ажурности Првог основног суда, моћи електронским путем да поднесу захтев за издавање уверења да против њих није подигнута оптужница, нити покренута истрага.

Грађани на сајту Првог основног суда  www.prvisud.rs  попуњавају основне податке: име, презиме, име оца, име и девојачко презиме мајке, затим дан, месец, годину и место рођења, као и ЈМБГ и занимање.

Треба да попуне и адресу и општину пребивалишта, адресу електронске поште и број мобилног телефона.

Где преузимате уверење?

Преузимање докумената могуће је на неколико локација, а не само, као до сада, у згради Палате правде, уз личну карту и доказ о уплати таксе.

Грађани ће сами бирати да ли ће уверење подићи у општини или у зградама суда у Устаничкој, Булевару Михајла Пупина или у Тимочкој улици.

За преузимање документа довољни су лична карта и доказ о уплати таксе (190,00 РСД), осим уколико је уверење потребно за запослење.

Грађани Србије на исти начин могу наруче и уверења о лишавању пословне способности и уверења да лице није лишено родитељских права.

На сајту Првог основног суда грађанима је доступан и тзв. калкулатор такси, уз помоћ кога је могуће израчунати износе такса које плаћају лица по чијем предлогу или у чијем интересу се предузимају радње у судском поступку.

 

Извор:Srbija Danas

Фото: Pixabay.com