loading...
Србија

ИЗБАЧЕНИ НА УЛИЦУ: 500 породица остаје без крова над главом због измене закона?!

Око 50о породица које су животни век провеле у становима у својини других грађана, у опасности је да остане без крова над главом, упозорава Маја Нешић из Удружења грађана за заштиту права корисника станова у задужбинама.
Удружењу, које окупља заштићене станаре, каже, стигле су притужбе људи да су им судови непосредно пред доношење Закона о становању, у новембру и децембру, у убрзаним процесима, одузели станарско право по основу Закона из 1973. године.

Таква пресуда значи убрзано исељење и губитак права на стан за пресељење и откуп, што предвиђа нови Закон о становању – каже Нешић.

Станару не остаје ништа друго него да се жали, али је исељен, без пардона.

Овим законом дефинисано је да грађанин који се уселио у стан у друштвеној својини на основу уговора о закупу стиче право да тај стан користи за задовољење личних и породичних стамбених потреба.

Поједини судови су тумачили да је овим ускраћено право на пренос станарског права на чланове домаћинства, дакле на супруге носилаца овог права и њихову децу рођену после 1973. године.

У Удружењу тврде да то није истина, јер је тек Законом из марта 1990. одређено да закупци не могу стећи право над станом у својини грађана. Најављују покретање поступака пред Европским судом за људска права у Стразбуру.

Извор: Telegraf.rs/Večernje novosti
loading...