Издвајамо Србија

ПОЖУРИТЕ! Имате још мало времена да замените возачку дозволу

loading...

Ако сте међу онима који још увек имају стару (папирнату) возачку дозволу, не чекајте више, већ је замените на време, како бисте избегли гужве. Могуће је поднети захтев и преко интернета.

Нове возачке дозволе почеле су да се издају у јануару 2011. године, а било је предвиђено да крајњи рок за замену старих буде 10. јун 2014. године. До маја 2014. издато је око 2.155.000 нових, при чему је у том тренутку још око 3.385.000 возача поседовало стару дозволу.

Стога је одлучено да се рок за замену продужи за још три године, тј. до 10. јуна ове године.

Неопходна документа

Од документације потребна вам је само стара возачка дозвола и лична карта.

Међутим, уколико је возачу стара дозвола издата на период мањи од 10 година због здравствених разлога или ако је реч о возачустаријем од 65 година, неопходно је да приложи и ново лекарско уверење о здравственој способности за категорију (или категорије) за које подноси захтев, при чему уверење не сме да буде старије од шест месеци.

Такође, возачима који у време издавања возачке дозволе имају више од 55 година, дозвола се издаје са роком важења до навршене 65. године, а може и на краће, на основу налаза и мишљења лекара.

Замена дозволе преко интернета

Ова услуга омогућава да не долазите два пута у полицијску станицу да бисте извршили замену возачке дозволе, већ да електронским путем поднесете захтев и да истим путем у свако доба можете да видите у каквом је статусу ваш захтев.

Добро прочитајте и пратите упутства да бисте уштедели време и сачували нерве.

Адреса интернет странице је ОВДЕ

Када нова возачка дозвола буде израђена, добићете информацију да се возачка дозвола налази у полицијској станици према вашем месту пребивалишта. То значи да тек по добијању ове информације можете да дођете у полицијску станицу и преузмете нову возачку дозволу.

Ограничења

Међутим, не може свако да користи ову услугу.

Морате да имате личну карту са чипом
Неопходно је да поседујете читач картичних докумената (може да се купи за 1.300-1.500 дин)
Уколико поседујете страну возачку дозволу, не можете да поднесете захтев преко интернета
Уколико имате преко 65 година, не можете да поднесете захтев преко интернета
Уколико вам је у дозволу уписано неко ограничење по питању здравствене способности, такође не можете да поднесете захтев преко интернета
Биометријска лична карта са чипом је обавезна из два разлога. Као прво, само на тај начин можете да се аутентификујете (представите) информационом систему, након чега се из личне карте преузимају неопходни подаци, а у случају да систем тражи ПИН број (лозинку), морате да га знате. Наиме, приликом преузимања личне карте са чипом добили сте заштићен коверат са својим ПИН бројем.

Други разлог је тај што ова електронска услуга омогућава преузимање фотографије из личне карте, која ће се користити и за возачку дозволу.

Ова могућност је возачима старијим од 65 година и онима са неким здравственим ограничењем ускраћена због тога што они морају да лекарска уверења доставе директно у полицијску станицу.

Плаћање је омогућено искључиво кроз обједињену наплату такси, што значи да ће бити генерисана једниствена уплатница чије плаћање можете да извршите на шалтерима банака или поште, као и преко електронског банкарства. Тек након што уплата буде евидентирана од стране Управе за трезор Министарства финансија, захтев се прослеђује МУП-у на обраду.

Колико кошта нова дозвола?

Завод за израду новчаница и кованог новца:

255 дин
МУП Републике Србије:

621 дин
Административна такса:

700 дин
Укупно:

1.576 дин
На овај износ треба додати трошкове провизије за плаћање у пошти или банци.

Извор:СрбијаДанас.цом/Половниаутомобили

Loading...
loading...
loading...