Издвајамо Србија

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ! Ако данас не платите овај намет, следи КАЗНА ОД 5.000 ДИНАРА!

Казна за грађане који благовремено не плате порез на имовину износи 5.000 динара!

Данас је последњи дан да измирите обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за физичка лица.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и казну од 5.000 динара.

Поред ових, кварталних казни, свим грађанима који не плаћају или неблаговремено измиривају своје пореске обавезе обрачунава се и затезна камата од 14 одсто годишње.

 

Извор: Ало.рс