loading...
Издвајамо Србија

ТОТАЛНА РАСПРОДАЈА: Стан од 68м2 за 14.000 ЕУР, кућа за 11.000…

Фото: Јутјуб

Покрајинска влада објавила је јавни позив за прикупљање писмених понуда за продају непокретне имовине у 11 насеља и градова у Војводини.

Рок за пријаву је 31. октобар.

Продаје се породична стамбена и помоћна зграда у Бачком Бестровцу, по почетној купопродајној цени од 16.984 евра. У записнику о процени тржишне вредности те непокретности наведено је да је помоћни објекат у рушевном стању и да није за коришћење.

На продају је и породична и помоћна стамбена згада у Бајмоку с почетном ценом од 30.265 евра. За породичну стамбену зграду и помоћну зграду у Ђурђеву, селу жабаљске општине, почетна цена је 24.871,30 евра. Продаје се и породична стамбена зграда у Баноштору, селу беочинске општине, по почетној цени од 18.235 евра.

Сви заинтересовани за куповину неке од понуђених непокретности могу извршити увид у документацију сваког радног дана од 12 до 13 часова у Управи за имовину Аутономне Покрајине Војводине у Новом Саду.

Приспеле писмене понуде биће отворене 1. новембра у 12 часова у Управи за имовину Војводине у Новом Саду. Непокретности се продају у виђеном стању, без права купца на накнадне рекламације.

Продаје се и породична стамбена зграда у Инђији по почетној купопродајној цени од 25.121,78 евра. За породичну стамбену зграду и две помоћне у Панчеву почетна цена је 9.643,35 евра, уз то да су помоћне зграде изграђене без одобрења за градњу.

Двособан стан у Врбасу од 68 квадратних метара има почетну купопродајну цену од 14.213,36 евра. За породичну стамбену и помоћну зграду у Равном Селу, с припадајућим земљиштем, почетна цена је 11.068,41 евра, с тим што је помоћни објекат у рушевном стању и није обухваћен проценом надлежне филијале Пореске службе. Породична и помоћна зграда на Салашу 13 на Палићу, с припадајућим земљиштем, има почетну купопродајну цену од 22.670,54 евра.

 

Извор: Љ.Малешевић/Дневник

loading...