Издвајамо Србија

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ: Ако направите ОВАЈ прекршај, комунална полиција ће вам убудуће ОДУЗИМАТИ ВОЗИЛА

Фото: Pixabay.com

Комунални полицајци убудуће ће добити нова, већа овлашћења уколико Скупштина Србије усвоји Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају.

Овим Предлогом закона прописано је да у вршењу контроле комунални полицајац има право да зауставља и прегледа путничка возила ако понашање или деловање возача који управља путничким возилом представља кршење одредаба овог закона из делокруга комуналне полиције.

Истим је прописано да је возач дужан да заустави путничко возило којим се обавља превоз у друмском саобраћају ако комунални полицајац истакне стоп таблицу. Веродостојном исправом којом се доказује извршење прекршаја, односно привредног преступа сматра ће се записник и потврда које сачињава комунални полицајац у вршењу контроле.

На овај начин Комунална полиција ће добити знатно већа овлашћења пре свега у борби против дивљих таксиста.

– Ако у вршењу контроле комунални полицајац утврди да такси превоз обавља правно лице, предузетник или физичко лице које нема одобрење, дужан је и овлашћен да привремено одузме возило, сачини записник о утврђеном чињеничном стању, изда потврду о одузетом возилу и без одлагања записник и потврду достави Градској управи, односно управи надлежној за инспекцијске послове у области саобраћаја – стоји у предлогу Члана 156а.

Ипак, ове одредбе се не би смеле односити на сва путничка возила већ само на она којим се обавља привредна делатност превоза путника, јер комунални полицајац нема право да зауставља “обична” путничка возила по Закону о безбедности саобраћаја.

 

 

Извор: srbijadanas.com/Правни портал