Издвајамо Србија

ПОЛИЦИЈА ВАС ЈЕ ЗАУСТАВИЛА И НАПИСАЛА КАЗНУ: Ево како да ИЗБЕГНЕТЕ ПЛАЋАЊЕ целог износа – све по закону

Kоначно постоји дефенитиван списак свих новчаних и других казни које се изричу за најчешће прекршаје, и то једнако у свим полицијским испоставама, а које је могуће ублажити споразумом о признању кривице

Веровали или не, у нашој земљи постоји процедура помоћу које се може избећи забрана управљања на одређено време, ублажити казна, али и постићи споразум у случају изазивања саобраћајне незгоде, али то ипак кошта мало више.

Loading...

Након последњих измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја, коначно постоји дефенитиван списак свих новчаних и других казни које се изричу за најчешће прекршаје, и то једнако у свим полицијским испоставама – а које је могуће ублажити споразумом о признању кривице.

Велика новина је то што је списак знатно проширен и што је шанса за ублажавање казне на овај начин сада дата и возачима који су изазвали саобраћајну незгоду, што раније није било могуће. Истина, такав споразум кошта више, јер су и прекршаји у том случају тежи. Рецимо, онај ко прекорачи брзину у насељу за више од 30 до 50 км/х и притом направи судар, уколико сачини споразум моћи ће да плати само 20.000, а прописано је од 20.000 до 40.000 динара.

Споразум о признању прекршаја је у наше законодавство уведен још раније, али је у пракси почео да се примењује пре четири године када је на снагу ступио нови Закон о прекршајима. Тиме је учиниоцима свих прекршаја, па и возачима, омогућено да добију блажу казну и, у већини случајева, избегну заштитну меру забране управљања возилом одређене категорије, а суштина се своди на договор између возача и полиције да се, у замену за признање прекршаја којим се избегава покретање и вођење прекршајног поступка, изрекне блажа новчана казна од највеће законом прописане и да се предвиђена заштитна мера опрости или ублажи.

На пример, уместо новчане казне коју би одредио судија у распону од 10.000 до 20.000 динара уз три казнена поена и 30 дана забране управљања, возач који се споразуме може проћи са 10.000 динара – додуше са истим бројем казнених поена, јер се они не могу смањивати, али без забране управљања, што је многима веома важно.

Скоро све сада може да се плати, осим насилничке вожње, па тако на пример и они тежи прекршаји из Члана 330. за које Закон о безбедности саобраћаја прописује казне од 100.000 до 120.000 динара, или најмање 15 дана затвора, уз чак 14 казнених поена и осам месеци забране управљања.

Споразум о признању прекршаја се не може закључити на лицу места са полицајцем који је извршио контролу, него у месно надлежној полицијској станици и то тек када окривљени возач добије судски позив. Са тим позивом одлази у полицијску испоставу у којој се у његовом граду закључују споразуми и ту се све може завршити чак иако је прекршај направљен у неком другом граду или месту у Србији.

Право на споразум немају возачи који су у претходне две године више од једном правоснажно кажњени за прекршај из области безбедности саобраћаја на путевима, за који је законом предвиђено обавезно изрицање шест или више казнених поена. Окривљеном против кога, у претходне две године није покренут прекршајни поступак заштитна мера забране управљања за прекршаје може се додатно умањити за један месец, односно 30 дана, уколико пристане да плати 10.000 динара више од ублажене новчане казне. На пример, за прекорачење брзине ван насеља за преко 60 до 70 км/х, предвиђена казна уз закључен споразум је 20.000 динара и два месеца забране, а уколико окривљени хоће да плати 30.000 динара, трајање забране управљања му може бити смањено на 30 дана.

 

Извор: Srbijadanas.com

Loading...
loading...
loading...