Издвајамо Србија

НА УДАРУ ХИЉАДЕ ПЕНЗИОНЕРА! Обустављају се исплате пензија, могу да скину и до ДВЕ ТРЕЋИНЕ!

Највише обустава пензија је због дугова старијих грађана за Инфостан, рачуне за струју и телефон. Ако је примање већ умањено, рачуна се износ који корисник прима. За спровођење решења небитно да ли га је корисник примио или не.

По основу решења извршитеља у овом тренутку у поступку је чак 22.868 обустава од пензија, показују подаци Фонда ПИО. То, међутим, није укупан број одузимања дела примања, пошто на једној пензији истовремено може бити активно више обустава, али само до две трећине, односно једне половине месечног износа пензије, уколико се ради о минималном примању.

Највећи број обустава односи се на дуговања за инфостан, за струју, телефон, али има и оних по другом основу. Како објашњавају у ПИО, извршитељ је у обавези да закључак достави кориснику, с тим што за спровођење решења није од утицаја да ли га је корисник примио или не. Фонд мора да поступа по свим закључцима, односно решењима извршитеља која су достављена на спровођење обуставом од пензије.

Подаци показују да се велики број позива које грађани упућују Контакт центру Фонда ПИО односи управо на питања пензионера у вези са умањењем износа пензије по овом основу.

Фото: Јутјуб

– Како прописује Закон о извршењу и обезбеђењу, извршење на заради или плати, накнади зараде, односно накнади плате и пензији може да се спроведе у висини до две трећине примања, док се извршење на минималној заради и минималној пензији спроводи до њихове половине – открива Глас осигураника. – Истим законом прописано је да извршење и обезбеђење одређује суд, а спроводе га суд или извршитељ.

Износ обуставе, обрачун камате на главни дуг, трошкови извршења, као и трошкови извршитеља се одређују у решењу извршитеља. Ако је пензија оптерећена обуставом од пензије по другом основу која је укључена пре доставе решења, онда се обустава спроводи на разлици од постојећег задужења до две трећине, односно једне половине пензије. Ако је пензија корисника задужена до две трећине, односно једне половине пензије, онда у том случају не постоји могућност спровођења обуставе.

– У том случају филијала Фонда има обавезу да о томе обавести извршитеља, а са спровођењем решења извршитеља отпочеће се кад се за то стекну услови – наводи Глас осигураника. – Ако корисници имају примедбе на спровођење закључка у делу који се односи на висину месечне обуставе, или на укупан износ потраживања, морају контактирати са извршитељем, односно судом. Дакле, за било какву промену Фонд мора да добије нови закључак и не може радити по налогу или захтеву пензионера-дужника.

Подаци

Фонд ПИО сваког месеца извршитељима достави на хиљаде потврда о висини пензије, потврда да ли су или нису пензионери и уверења за осигуранике о томе да ли су или нису у осигурању. Фонд има обавезу да на захтев извршитеља обезбеди приступ подацима о одређеном дужнику којима располаже, односно за које води евиденцију.

 

Извор: Новости/Д.К.