Издвајамо Србија

УСВОЈЕН НОВИ ЗАКОН: Доктори сада СМЕЈУ ДА ПРИМЕ НЕНОВЧАНЕ ПОКЛОНЕ до 462 евра!

Фото: Pixabay
loading...

Здравствени радници у Србији од недавно смеју да приме неновчани поклон чија појединачна вредност не прелази 5 одсто просечне плате (2.726 динара, односно 23 евра), а укупна вредност не прелази просечну нето плату (од 54.521 динара или 462 евра)

То значи да се више неће третирати као корупција (кривична дела примање и давање мита) ако пацијенти лекаре награде поклонима у поменутим вредностима, али никако у новцу.

Овај изузетак од правила да лекари не смеју ни да траже нити да приме новац, поклон, услугу или било какву другу корист за себе, чланове своје уже породице, предвиђен је одредбама Закона о здравственој заштити, који је Скупштина усвојила 3. априла.

У Министарству здравља за Тањуг кажу да је ова одредба убачена је у нацрт закона на предлог Агенције за борбу против корупције, која је дала мишљење о процени ризика корупције.

– Изузетно од става 5. овог цлана, исказивање захвалности у виду поклона мање вредности, односно рекламног материјала и узорака, који није изражен у новцу или хартијама од вредности и ција појединачна вредност не прелази пет одсто, а укупна вредност не прелази износ једне просечне месечне плате без пореза и доприноса у Републици Србији, не сматра се корупцијом, сукобом интереса, односно приватним интересом, у складу са законом – наводи се у Закону.

Уколико здравствени радник и здравствени сарадник има сумњу у погледу сукоба интереса или прихватања поклона или услуге, он је према Закону, дужан је да о томе најкасније наредног радног дана обавести етички одбор здравствене установе.

Просечна нето зарада без пореза и доприноса (нето) за јануар 2019. износила је 54. 521 динара (462 евра).

 

Извор: Тањуг

Loading...
loading...
loading...