loading...
Издвајамо Србија

Грађани који дугују морају знати нова правила за извршитеље: Ево колико плате и пензије могу да вам дирају!

Измењено је и правило о томе ко не може бити купац у поступку извршења, тако што су јавни извршитељи

Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу, чија је једна од најважнијих новина да се једина непокретност физичког лица не може продати ради намирења потраживања из комуналних и сродних услуга, ако је то потраживање мање од пет хиљада евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења предлога за извршење.

Такође су знатно увећани прагови зарада плата и пензија, односно износи који су заштићени од могућности извршења, чиме ће се спречити да се на тај начин угрозе основне потребе за живот дужника.

Када је реч о плати или заради, извршење може да се спроведе до њихове половине (уместо две трећине), односно до њихове четвртине (уместо половине), ако је њихов износ једнак или мањи од минималне зараде утврђене у складу са законом.

Када је реч о пензији, извршење се може спровести до њене трећине (уместо две трећине), односно четвртине, када је реч о пензији која не прелази износ просечне пензије, односно десетине када је реч о минималној пензији (уместо половине).

Извршење на примањима ратних и мирнодопских војних инвалида на основу инвалиднине, ортопедског додатка и инвалидског додатка може да се спроведе само до њихове трећине (уместо половине), и само да би се намирила потраживања на основу законског издржавања, накнаде штете због нарушења здравља, новчане ренте због потпуне или делимичне неспособности за рад и новчане ренте за издржавање које је изгубљено услед смрти дужника издржавања.

Како је недавно писано посебна пажња је посвећена решавању проблема који постоје у погледу јавних надметања у поступку извршења.

– Проблем ће бити решен увођењем електронског јавног надметања које ће ојачати транспарентност поступка и знатно повећати цене по којима се предмети извршења продају. Већина чланова радне групе се слаже да је јавна аукција као централна фаза продаје непокретности најслабија карика.

Измењено је и правило о томе ко не може бити купац у поступку извршења, тако што су јавни извршитељи, њихови заменици и помоћници, као и друга лица запослена код јавног извршитеља у потпуности изузета од ове могућности, без обзира да ли поступају у конкретном предмету или не.

Предложеним Изменама ЗИО дупло су продужени рокови застарелости за гоњење јавних извршитеља. Субјективни рок, који се рачуна од дана сазнања за учињену повреду – повећан је са шест месеци на годину дана, и објективни рок који се рачуна од дана учињене повреде – са годину на две године.

 

Извор: Блиц

loading...