Србија

ЕВО ШТА ТАЧНО СМЕ, А ШТА НЕ КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА!

Комунални милицајци након усвајања Закона о комуналној милицији, имају нова задужења, попут заустављања и прегледања возила, снимања доказа, асистирања инспекторима при обављању својих дужности… Погледајте које су све новине сада на снази и шта оне тачно значе.

1. Заустављање и прегледање возила

Loading...

Иако су многи са негодовањем дочекали ову новину, из Министарства државне управе и локалне самоуправе кажу да комуналац неће моћи да заустави возило уколико је то ван његових надлежности.

Ситуације у којима ће комунални милицајци примењивати ово овлаћење јесу, рецимо, неовлашћено одвожење или истовар земље, шута, отпада и другог материјала, чиме се стварају депоније на јавним површинама. Такође, ту је и контрола нелегалних такси возила.

– Комунални милицајац не би могао да спречи починиоца који на пример вози шут и ђубре с намером да га одложи ван депоније уколико нема овлашћење да то возило заустави и прегледа. Важно је нагласити да ће комунални милицајци имати могућност да зауставе и прегледају возило само по питању својих надлежности. Ни у ком случају неће контролисати брзину возила, везивање појаса или друге ствари које су у надлежности других органа или служби – поручују из Министарства државне управе и локалне самоуправе.

2. Прикупљање обавештења у циљу откривања прекршаја и њихових учинилаца

Ова ставка, такође, се помиње као новитет, али – шта она конкретно значи?

Из ресорног министарства дају пример: комунални милицајац ће моћи да прикуплја информације и обавештења од грађана како би, на пример, открио и санкционисао починица који фекалну канализацију испушта у реку или који своје суграђане узнемирава буком.

3. Рад у цивилу

Припадницима комуналне милиције биће омогућен рад у цивилу изузетно и исклјучиво по писменом налогу начелника комуналне милиције и само за послове из надлежности комуналне милиције. Радом у цивилу омогући ће се да се успостави комунални ред посебно у областима бесправног заузећа јавне површине, нелегалне продаје, нелегалног такси превоза, као и буке у угостителјским објектима.

– Рад у униформи се показао недоволјно ефикасним у свим ситуацијама јер чим прекршиоци уоче возило или униформисано лице, удалјавају се са лица места, заташкавају прекршај, што је онемогућавало комуналну полицију да такав прекршај санкционише.

4. Снимају доказе, али и себе

Комунална милиција може да сними доказ о комуналном прекршају и тако докаже било какво ремећење комуналног реда, попут паркирања на пешачким прелазима, трамвајским шинама или у жутој траци, бацања смећа, пуштање гласне музике и друге комуналне прекршаје.

Поред овога, снимање ће документовати и само поступање комуналног милиционара, што је још један контролни механизам њиховог поступања. Овај механизам препоручио је Заштитник грађана, како би се спречило спорно поступање комуналних полицајаца.

5. Асистирање инспекторима

Примера ради, комунална милиција асистираће локалним јавним службама и предузећима, као што је рецимо, грађевинска инспекција, која мора да затвори неко бесправно градилиште. Могу притећи у помоћ и, на пример, еколошком инспектору који покушава да спречи неко загађење.

7. Контролисање примене државних симбола

Комунална милиција ће вршити контролу над применом закона којим се уређује употреба државних симбола, осим у односу на државне органе, органе територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.

Суштински, овим се употпуњује правна празнина, јер до сада није било регулисано ко врши надзор над применом закона којим се уређују државни симболи, и то када се ради о приватним, спортским или другим објектима.

Вршење контроле над применом овог закона било је уређено само у односу на државне органе, органе територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоце јавних овлашћења, а сада је надзор “комплетиран”, задуживањем ове одговорности комуналцима.

8. Употреба средстава примене силе – добиће спреј

Примена силе суштински није новитет, али јесте ставка која буди негодовање међу грађанима. Комуналци су и до сада имали могућност “употребе средстава примене”, али само у изузетним случајевима, када на други начин нису могли да заштите себе или друге од напада или покушају бекства.

Новина је што је, поред службене палице, физичке снаге и средства за везивања, сад могу да користе и бибер спреј.

– Посебно је уређена контрола комуналне милиције која се односи на употребу средстава принуде. Она се огледа у обавези подношења писменог извештаја начелнику о употреби средстава принуде у року од 24 часа, али и полицији у року од 48 часа. Такође у случају неоправдане и неправилне употребе средстава принуде утврђује се одговорност комуналног миниционара, али и оцењује употреба средстава принуде. Мере предузимају најкасније у року од 15 дана од дана подношења извештаја о употреби средстава принуде. Грађани такође, уколико се сматрају да су им повређена права грађана незаконитом или неправилном применом овлашћења, могу се жалити комуналној милицији – кажу из Министарства државне управе и локалне самоуправе.

9. Сви прекршиоци морају да поступе по налогу комуналног милицонара

Ово до сада није био случај, а управо је министар државне управе и локалне самоуправе, Бранко Ружић, овај новитет истакао као један од важнијих. Дакле, комунални милиционар ће моћи да изда прекршајни налог, поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело.

– Поступање по налогу комуналног полицајаца је био непоходно увести јер ако од неке службе очекујете да одржава ред, потребно је дати јој мехаизме који то омогућује – поручују из министарства.

10. Укидање ограничења и броју комуналаца

Досадашње ограничење, да на 5.000 грађана “иде” један комуналац, сада се укида. Надлежни сматрају да то није добар однос да би могао да се очува комунални ред.

– До сада су само градови имали могућност да организују службе комуналне милиције и пракса је показала да је однос један милиционар на 5.000 становника није довољан да се одржи комунални ред, поготову у великим градовим попут Београда.

Свака јединица локалне самоуправе, која се одлучи да успостави ову службу, прилагодиће број комуналних милиционара својим потребама и финансијским могућностима.

– Ово је посебно значајно, јер се могућност формирања службе комуналне милиције сада отвара и за општине. Такође, и на снази су други прописи који уређују максималан број запослених у јединицама локалне самоуправе, па није неопходно да је број запослених у једној служби посебно уређује – закључују из Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Када је у питању униформа коју ће комуналци носити, она ће се разликовати од места до места. У наредне три године свака локална самоуправа која има комуналну милицију самостално ће одредити изглед и боју униформе која треба да садржи локалне специфичности, а која ће се разликовати од полицијске униформе.

Такође, ново је и то што ће један број комуналних милицонара морати да положи испит за поступање са малолетницима, имајући у виду да рад са њима захтева посебне методе и пажњу, напомињу из министарства.

Извор: Курир

Loading...
loading...
loading...