Србија

ПАЖЊА: Ако направите овај прекршај, казна износи 2 милиона динара !

Јесен у Србији неће бити берићетна за певаче и угоститеље који не поштују закон, јер крећу појачане контроле поштовања.

Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадних уметника и извођача у угоститељству. Они који буду ухваћени у прекршају суочавају се с потенцијалном казном до два милиона динара!

Наиме, естрадне звезде које наступају на концертима, у кафанама и клубовима, а на то не плаћају никакав или минималан порез, поново ће бити предмет интензивне контроле пореских органа и инспектора рада, који проверавају да ли извођачи и угоститељи код којих наступају имају потписане уговоре о извођачком делу.

Тако ће у следећем периоду инспектори у координацији са синдикалним контролорима појачати контроле, а уколико неко не буде имао закључен уговор или извођачи не буду имали легалне исправе – уверења или потврде, платиће казне које се крећу и до два милиона динара, а по Закону о порезу на доходак грађана предвиђено је и затварање објеката.

Све ово утврђено је на семинару који је одржан крајем септембра у Врњачкој Бањи у организацији Инспектората рада Србије и Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије, чији су главни говорници били директор Инспектората Стеван Ђуровић и председник Синдиката Драгиша Голубовић.

Они су утврдили да је досадашњом применом повећан број закључених уговора за око 30 одсто, па самим тим и прилив у буџет, али и дали упутства овлашћеним лицима за даље деловање на терену.

Извор:Srbijadanas.com