loading...
Издвајамо Србија

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ: Комунална полиција има нова овлашћења, ако урадите ово КАЗНА ЈЕ ПОЛА МИЛИОНА!

Скупштина града Београда пре недељу дана усвојила је Одлуку о комуналној милицији којом су ближе одређени послови и овлашћења ове службе. Међутим, суштински, овде није било никаквих промена осим што је комунална полиција постала комунална милиција, док су сва овлашћења пренета из Закона о комуналној милицији који је Влада Србије усвојила овог лета.

Ипак, овом приликом подсетићемо вас на 10 најважнијих ствари које морате да знате о комуналним милицајцима.

1. МОГУ ДА РАДЕ И У ЦИВИЛУ

Послове комуналне милиције обављају униформисани комунални милиционари. Међутим, постоји изузетак, када комунални милиционари могу радити и без службене униформе са ознакама, односно у цивилу, али искључиво по писаном налогу начелника комуналне милиције.

2. ОВО СУ ИМ ОВЛАШЋЕЊА

Комунални милиционар има следећа овлашћења: упозорење, усмено наређење, провера идентитета, довођење, заустављање и преглед лица, предмета и возила, привремено одузимање предмета, аудио и видео снимање, употреба средстава принуде, прикупљање обавештења, те друга овлашћења у складу са законом.

3. ЛЕГИТИМИСАЊЕ ГРАЂАНА

Комунални милиционар може да изврши легитимисањеграђана чије понашање или деловање представља кршење прописа из делокруга комуналне милиције, као и лице које се затекне на месту кршења прописа из делокруга комуналне милиције. Пре провере идентитета комунални милиционар дужан је да упозна лице са разлозима провере.

4. ЗАУСТАВЉАЊЕ ВОЗИЛА

Комунални милиционар може да заустави возило затечено у кршењу прописа из делокруга комуналне милиције, као и преглед возила, лица и предмета који се у њему налазе. Пре вршења прегледа предмета комунални милиционар позваће лице да омогући увид у садржај предмета, а ако лице то одбије сам ће проверити садржај предмета. Преглед лица мора вршити лице истог пола.

5. ОДУЗИМАЊЕ ПРЕДМЕТА

Комунални милиционар може привремено да одузме предмет који је прибављен, употребљен или настао кршењем прописа из делокруга комуналне милиције. Приликом одузимања предмета комунални милиционар дужан је да изда потврду о привремено одузетим предметима.

6. АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊЕ

Комунална милиција врши аудио и видео снимање јавног места, коришћењем опреме за видео акустичке снимке и фотографисање. Комунална милиција може користити и возила комуналне милиције, са уређајима за снимање када је то од значаја за обављање њихових послова.

7. ЛИСИЦЕ, СПРЕЈ, ПАЛИЦА

Средства принуде која су на располагању комуналним милицајцима су физичка снага, средства за везивање, распршивач са надражујућим дејством и службена палица. Средства принуде комунални милиционар може да употреби само ако у обављању послова на други начин не може да одбије истовремени противправни напад, ради савладавања отпора, односно спречавања покушаја бекства.

8. УСЛОВИ ЗА КОМУНАЛЦЕ

Комунални милиционар, између осталог, мора да испуњава и следеће услове: има психофизичку способност потребну за обављање послова комуналне милиције; не постоје безбедносне сметње за обављање послова, има положен испит за комуналног милиционара, има стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању и најмање једну годину радног искуства у струци.

9. ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРИЈАВЕ

Грађани могу комуналној милицији подносити пријаве, петиције и предлоге у вези са комуналним редом писаним путем, а у хитним случајевима телефоном и непосредним обраћањем, о чему комунална милиција прави службену забелешку. Комунална милиција дужна је да грађане, на њихов захтев, обавести о исходу поступања. Телефони за пријаве током 24 сата су: 0800-110-011 и 011/309-00-07.

10. КАЗНЕ ЗА ОМЕТАЊЕ

За ометање или спречавање комуналног милиционара у обављању послова комуналне милиције, запрећене су казне од 10.000 до 500.000 динара.

 

Извор: Блиц

loading...