loading...
Србија

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ! Од данас можете да се пријавите за Програм помоћи! Ево о чему се ради!

Привредници од данас могу да се пријаве за Програм економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса КОВИД 19, вредног 608,3 милијарде динара, односно 5,1 милијарду евра

Привредници од данас могу да се пријаве за Програм економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса КОВИД 19, вредног 608,3 милијарде динара, односно 5,1 милијарду евра.

Влада Србије усвојила је у петак три уредбе којима се регулише коришћење Програма економских мера.

Усвојена је Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима, Уредба о утврђивању програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима, као и Уредба о поступку за издавање дужничких хартија од вредности за време ванредног стања.

Данас би, како је најављено, требало да буде објављен и позив Фонда за развој за помоћ привредницима у одржавању ликвидности, а до четвртка биће завршен и правни оквир за гарантну шему за подршку привреди, односно предузетницима, микро, малим и средњим предузећима.

Вредност кредита који ће бити пласирани на тај начин је две милијарде евра, а у питању је новац за који ће држава гарантовати и биће на располагању овог месеца

До четвртка, како је најављено, биће готова и уредба која се односи на пољопривреднике.

Програм који је усвојила Влада Србије вредан је 5,1 милијарду евра, садржи мере пореске политике, директну помоћ приватном сектору, мере за очување ликвидности и директну помоћ свим пунолетним грађанима у висини од 100 евра у динарској противвредности.

Прва уредба односи се на мере пореске политике и директну помоћ приватном сектору, а мере подразумевају одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде за предузећа у приватном сектору, током трајања ванредног стања, а у периоду од три месеца, уз каснију отплату настале обавезе у ратама, са почетком најраније од 2021. године.

Мера се односи на привредне субјекте, укључујући и огранке и представништва страних правних лица.

Одлаже се плаћање пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада до 4.јануара 2021. године, а при попуњавању пореске пријаве, као дан почетка плаћања пореза ставља се тај датум.

Попуњавањем пријаве, привредник се аутоматски пријављује и за новчану помоћ у износу од 30.000 динара.

Плаћање ове пореске обавезе ће почети од јануара следеће године и то на највише 24 месечне рате, без плаћања камате.

Такође, одлаже се плаћање и аконтације пореза на добит правних лица за март, април, и мај ове године до предаје коначне пореске пријаве за порез на добит правних лица за 2020. годину.

Сви привредни субјекти у приватном сектору могу да користе мере прописане овом уредбом, под условом да, почев од 15. марта ове године па до дана ступања на снагу ове уредбе, односно до петка 10. априла, нису смањивали број запослених за више од 10 одсто.

Када је реч о уплати бесповратних новчаних средстава из буџета, у износу од око 30.000 динара, на њих имају право: предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник, предузетник друго лице, правна лица која су разврстана као микро, мала и средња.

Исплата ће почети у мају и иде у три рате – мај, јун и јул, а свака фирма отвориће за то наменски рачун, укључујући и паушалце, преко кога ће се тај новац уплатити.

Погодности из ове уредбе могу да користе и предузетници који су регистровали привремени престанак обављања делатности најраније на дан 15. марта ове године.

Предвиђена је и директна помоћ великим предузећима у виду уплате бесповратних новчаних средстава у износу од 50 одсто основне минималне нето зараде за март 2020. године, и то за запослене којима је решењем утврђен прекид рада након увођења ванредног стања.

Исплата ће се такође вршити у мају, јуну и јулу, у износу 50 одсто минималне зараде за месец март.

И велика предузећа су такође у обавези да отворе наменски рачун преко кога ће ићи исплата, а након последње уплаћене рате, послодавци су у обавези да три месеца задрже раднике.

Првом уредбом се регулише и укидање ПДВ-а на оне донације које су извршене ка Министарству здравља, Републичком фонду за здравствено осигурање, односно здравственој установи у јавној својини.

Обвезник ПДВ има право и на одбитак претходног пореза по основу тог промета.

Друга уредба се односи на финансијску подршку привредним субјектима за одржавање ликвидности, а биће издвојено 24 милијарди динара за одобравање кредита преко Фонда за развој.

Право на коришћење средстава имаће предузетници, задруге, микро, мала и средња предузећа која су у већинском приватном или задружном власништву, а услов ће бити да обављају производну, услужну, трговинску и пољопривредну делатност.

Кредити за одржавање текуће ликвидности и набавку обртних средстава одобраваће се на рок отплате до 36 месеци, на грејс период до 12 месеци, по каматној стопи од 1 одсто годишње.

Минимални износ кредита који могу подићи привредна друштва је 1.000.000 динара, а предузетници и задруге 200.000 динара.

Максималан износ кредита за предузетнике и микро правна лица је до 10.000.000 динара, за мала правна лица до 40.000.000 динара, а за средња правна лица до 120.000.000 динара.

Основни услов за реализацију ових кредита је задржавање истог броја запослених, с тим да се, како до подношења захтева, тако и у току коришћења кредита, прихвата одступање од 10 одсто од броја запослених.

Када је реч о трећој уредби, која се односи на издавање дужничких хартија од вредности, њоме се поједностављује поступак за издавање дужничких хартија од вредности на територији Републике Србије за време ванредног стања.

Основна новина је поједностављивање поступка за одобравање Проспекта предузећа за издавање дужничких хартија од вредности.

Објављивање Проспекта уместо 77, трајаће 17 дана, а трошак где се рачунају провизије Комисије за хартије од вредности, Централног регистра за ХОВ и Београдске берзе, биће смањен.

Максимални трошак издавања корпоративних обвезница се смањује са око 80.000 евра на не више од 18.500 хиљада евра.

Сва упутства за привреднике који желе да се пријаве за Програм економских мера могу се наћи на сајту Владе Србије, Министарства финансија, Привредне коморе Србије…

 

Извор: Тањуг