Србија

УВЕДЕНА НОВА ПРАВИЛА: Ево како можете да подигнете новац из банке док сте у изолацији!

Убудуће ће због здравствених ризика једнократно овлашћење моћи да дају и старији од 55 година, особе на лечењу или смештене у установи социјалне заштите.

Ако се нађете у ситуацији да сте оболели од короне или сте у изолацији, а потребан вам је новац из банке, постоји решење.

За разлику од периода током ванредног стања у марту и априлу, давање овлашћења за подизање новца у банци сада није ограничено само на пензионере.

Наиме, убудуће ће због здравствених ризика једнократно овлашћење моћи да дају и старији од 55 година, особе на лечењу или смештене у установи социјалне заштите.

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, Народна банка Србије (НБС) донела је Инструкцију о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних текућих рачуна корисника платних услуга и пружања услуге новчане дознаке.

Како се на овај начин подиже новац?

Пуномоћје се може дати на обрасцима који су одштампани уз ову инструкцију, у форми коју утврди банка или у слободној форми, при чему пуномоћје обавезно садржи податке из тог обрасца.

Једнократно пуномоћје не мора бити оверено код јавног бележника. Банци га подноси овлашћено лице, уз обавезу давања на увид оригиналних важећих личних докумената и особе која је издала пуномоћје, и особе која је тим пуномоћјем овлашћена да захтева исплату с рачуна.

У складу с проценом ризика од злоупотребе и преварних радњи, банка може употребом средстава за комуникацију на даљину да провери податке корисника и овлашћеног лица и потврдити аутентичност пуномоћја.

Колико новца се може подићи?

На овај начин може се исплатити 100.000 динара месечно (односно износ ефективног страног новца чија динарска противвредност по званичном средњем курсу није већа од 100.000 динара).

У тај износ не урачунава се новац који се исплаћује с рачуна корисника по основу пензије, као ни новац који је на текући рачун корисника пренет по основу других давања јавних средстава, рецимо накнада за случај незапослености, као и дечји додатак.

У вези са пружањем услуге новчане дознаке, НБС саветује кориснике да при слању новчане дознаке, као примаоца наведу особу за коју су уверени да ће заиста моћи лично да се појави у просторијама пружаоца платних услуга, чиме је давање додатног једнократног пуномоћја излишно, а ризици од преварних радњи и злоупотреба много мањи.

Ко све може дати пуномоћје?

На овај начин банке су дужне да омогуће исплату с рачуна корисника који су навршили 55 или више година живота, особи којој се пружају услуге смештаја у установи социјалне заштите, као особама које су на лечењу у здравственим установама.

Једнократно пуномоћје могу да дају и они којима је одузета пословна способност или ту способност нису стекли, затим особе које су лишене слободе у смислу закона којим се уређује извршење кривичних санкција, као и корисник коме није издата платна картица на основу које би могао располагати новчаним средствима с текућег рачуна.

За остале категорије корисника, односно за оне кориснике који не испуњавају наведене услове, банка може, ако тако сама определи, у складу са сопственом проценом ризика од злоупотреба и преварних радњи, применити одредбе ове инструкције и у другим случајевима када процени да је то посебно оправдано.

НБС наглашава да је реч о “привременом начину исплате новца с рачуна корисника”, који је пре свега условљен тренутном епидемиолошком ситуацијом у земљи.

Извор: Курир.рс/Блиц