loading...
Србија

Грађани ово треба да знате! АКО НЕ ИЗМИРИТЕ ПОРЕЗ, ОВОЛИКО ЋЕТЕ МОРАТИ ДА ПЛАТИТЕ!

Грађани Србије сваке године уз порез на некретнине плаћају и порез на возила, пловила, оружје, порез на лични доходак, порез на издавање станова

Рокови су различити, као и висина обавеза, а за кашњење или избегавање плаћања прописане су и казне, као и прекршајне и кривичне пријаве.

Порез на имовину је једна прича, а сасвим друга је цех који у случају избегавања пореза плаћају станодавци.

Порез на имовину

Решења за порез на имовину најчешће стижу на адресе власника станова и кућа са неколико месеци закашњења, односно обвезници их за текућу годину добију тек у марту, априлу или мају. Ипак, за све важе исти рокови, па би своју обавезу требало да измире према вредностима из прошлогодишњег решења, а када им стигне ново моћи ће да упореде и виде да ли је потребно да доплате одређену суму или су можда већ преплатили потребан износ, па ће неку наредну рату моћи да умање.

Порез на имовину плаћа се, иначе, квартално, и то у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, тако да рате доспевају око 15. у месецу: фебруару, мају, августу и новембру.

За сваки дан кашњења уплате пореза на имовину обвезник плаћа затезну камату, која тренутно износи 9,25 одсто годишње.

На пример, ако порески обвезник квартално плаћа око 4.000 динара за стан од 70 квадрата у Београду, то значи да ће га три месеца кашњења са уплатом коштати око 100 динара.

За избегавање плаћања пореза на имовину предвиђена је казна од 5.000 динара.

Иначе, обвезници који то желе могу да уплате и комплетан износ годишњег пореза одједном, на пример на почетку године, и у том случају не морају касније да воде рачуна о кварталним роковима.

Станодавци и подстанари

У Србији се издаје преко пола милиона некретнина, свакодневно. Према оквирној рачуници, тек око 1% од ове бројке плаћа порез на приход од издавања. Према Закону о порезу грађана, након закључења уговора о закупу, лице које изнајмљује одређену некретнину је дужно да Пореској управи пријави почетак остваривања прихода од издавања непокретности.

Порез на приход од закупа стана износи 20% од годишње висине закупнине. Овај порез се плаћа квартално, према пореском решењу.

Станодавци за неплаћање пореза могу да плате казну од 5.000 па до 150.000 динара, а уколико висина утајеног пореза прелази износ од 150.000 динара, запрећене су и казне затвора. С друге стране, казне за подстанаре крећу се од 20.000 до 50.000 динара.

Поред казне за порески прекршај, станодавац мора да плати и цео износ утајеног пореза.

Порез на доходак

Обвезници годишњег пореза на доходак грађана су сва физичка лица који су током 2019. године зарадили више од 2,7 милиона динара или око 22.881 евра. Обвезници су и нерезиденти – за доходак остварен у Републици Србији.

То значи да су они месечно зарађивали око 1.906 евра.

Закон је истовремено предвидео казне по неколико основа, било да не пријавите порез, да га пријавите у лажном износу или да направите грешку у пријави. Практично, како се наводи, физичко лице које није предузетник, казниће се новчаном казном од 15.000 до 150.000 динара у случају да Пореској управи не поднесе пријаву или је не поднесе у законском року. Оволику казну могу да очекују и они који поднесу пореску пријаву, али је не потпишу или у пријаву унесу нетачне податке.

Такође, ко потпуно или делимично избегне плаћање пореза или даје лажне податке о заради, поред новчане казне може да очекује и казну затвора у периоду до три године. Услов је да износ пореза који мора да плати прелази 150.000 динара. Казна је још већа уколико избегне плаћање пореза изнад 1,5 милиона динара. У том случају предвиђа се затворска казна од једне до пет година и новчана казну у поменутом распону. И коначно, за лица која избегну плаћање пореза већег од 7,5 милиона динара предвиђена је затворска казна од једне до осам година.

Порез на оружје

Законом који уређује легално поседовање оружја држава је значајно смањила порез за грађане који имају више комада пиштоља или других врста цеви.

Они се, од прошле године, за једно оружје, за које имају дозволу, опорезују са 18.280 динара, док их сваки следећи комад регистрованог оружја коштати по 3.670 динара годишње.

Практично, власник три пиштоља који има дозволу за ношење оружја плаћа 25.000 динара годишње. То значи да ће за један комад оружја (који једино и могу носити) плаћати порез на ношење, а за остала оружја порез за држање.

 

 

 

 

 

Извор: Блиц.рс