Србија

Да ли ће корисници имати неких трошкова у вези са преузимањем бројила? Огласили се из Електропривреде Србије и открили све!

Фото: Pixabay.com

Корисници немају никаквих трошкова у вези са преузимањем бројила које је у току, наводе из Електропривреде Србије.

Наиме, ЕПС овим преузима и обавезу одржавања преузете опреме и сносиће трошкове будућег одржавања мерних уређаја, мерно разводних ормана, прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману.

Региструјте се на првој српској друштвеној мрежи Србсбук

Осим тога, из ЕПС истичу да када је оператор дистрибутивног система власник мерног уређаја, у случају промене снабдевача електричном енергијом корисници такође немају никакве трошкове.

Сви снабдевачи електричном енергијом у Србији, у складу са Законом о енергетици, користите дистрибутивну мрежу оператора дистрибутивног система „Електродистрибуција Србије“. Део дистрибутивне мреже је и мерни уређај, тако да промена снабдевача не доводи до било каквих нових трошкова везаних за мерни уређај, објаснили су из овог предузећа за портал „Б92“.

Од укупно 3.684.000 мерних места, Електродистрибуција Србије је до сада преузела опрему и мерне уређаје на око 600.000 мерних места. План је да се у управо започетој фази преузме још 650.000 мерних уређаја на територији целе Србије, најављују из ЕПС.

КО НЕ ПОТПИШЕ…

Међутим, како кажу, корисник који не потпише уговор о преузимању, остаје одговоран за функционалну исправност и одржавање мерних уређаја, мерно разводних ормана, прикључних водова, инсталације и опреме у мерно разводном орману, а то у пракси значи да ће сносити све будуће трошкове одржавања као и трошкове замене дотрајале опреме која не испуњава техничке прописе.

– Многи грађани имају дилеме, јер имали су и значајан трошак приликом прикључења на дистрибутивну мрежу, дакле морамо да потпишемо уговор са снабдевачем да се одричемо својине а да за то није предвиђена никаква накнада – каже за Прву ТВ Никица Јовановић из Националне организације потрошача Србије.

– Потрошачи немају довољно информација по овом питању, то јест, добили смо информације да ће они који не потпишу морати да плаћају одржавање техничких уређаја – бројила – додаје Јовановићева.

Према њеним речима, ту остаје отворен читав низ питања, на која треба одговорити како би се грађани довољно информисали.

ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ

Према Закону о енергетици, бројило за електричну енергију односно мерни уређај, мерно разводни орман у којем се налази, прикључни вод, инсталације и опрема у мерно разводном орману део су дистрибутивне електроенергетске мреже.

У складу са Законом о енергетици, „Електродистрибуција Србије“, у својству оператора дистрибутивног система дужна је да од свих корисника преузме мерне уређаје, мерне ормаре, прикључне водове и инсталације који чине део електродистрибутивне мреже.

Цилј преузимања је обједињавање комплетне електродистрибутивне мреже у надлежност оператора дистрибутивног система и самим тим растерећење корисника система од будућих трошкова одржавања, а све у складу са Законом о енергетици.

 

 

 

 

 

 

Фото: Pixabay.com
Извор: Ало.рс