Србија

СЈАЈНЕ ВЕСТИ! Држава издваја 7 милијарди динара за помоћ овим грађанима! Ево ко ће бити обухваћен пројектима Владе и на који начин!

Влада Србије усвојила је Акциони план за спровођење стратегије запошљавања од 2021. до 2023. године по коме је предвиђено да се за различите пројекте и активности ове године издвоји нешто више од седам милијарди динара како би се повећала упосленост радно способног становништва.

Према сазнањима “Блица”, ти пројекти биће реализовани кроз програме Министарства рада, спорта и омладине, привреде, просвете, али и локалних самоуправа и Националне службе за запошљавање, у чијим буџетима су за њих дефинисана и средства.

Циљ је да се обезбеди раст запослености кроз међусекторске мере и подизање знања како би се унапредила понуда и потражња за радним ангажовањем, унапреди положај незапослених особа на тржишту рада и истовремено створи институционални оквир за политику запошљавања. Посебан фокус у тим програмима везан је за унапређење положаја жена, младих, особа са инвалидитетом, корисника новчане социјалне помоћи, као и Рома јер они, по процени, имају неповољан положај на тржишту рада. Поред тога, обезбеђен је новац за посебне пројекте преквалификације незапослених, и то за дефицитарне ИТ стручњаке.

Све те активности дефинисала је Радна група, коју је 20. јуна 2020. године формирало Министарство рада, која је урадила и Стратегију запошљавања за период од 2021. до 2026. године. Акциони план је конкретизација мера за које је у оквиру различитих министарстава и институција, предвиђен и новац за реализацију. По том документу Министарство рада ове године за пројекат подстицања запошљавања особа са инвалидитетом обезбедиће 550 милиона динара а из његове касе платиће се и 150 милиона за ИТ преквалификацију. Истовремено у финансијском плану НСЗ за 2021. годину је опредељено 5,2 милијарде динара за мере активне политике запошљавања док ће локалне самоуправе за исти програм обезбедити још 900 милиона.

И Министарство спорта ће из својих фондова обезбедити 100 милиона динара за пројекте везане за запошљавање младих док је Министарство просвете планирало 14,8 милиона за унапређење квалитета образовања и још 10 милиона за промоцију дуалног образовања. С друге стране Министарство привреде је у оквиру подршке развоју предузетништва обезбедило још 200 милиона динара.

Наш извор из Немањине 11 наводи да је циљ овако дефинисаних мера значајно смањење незапослених људи али и унапређење квалитетне запослености.

– Овом послу Влада је приступила изузетно озбиљно због чега је и формирана радна група у којој су представници различитих министарстава и институција али и синдиката, послодаваца и неких међународних организација попут ГИЗ а. Све утврђене активности али и финансијска средства потребна за њихову реализацију су сада обједињена и тачно се зна шта и колико кошта. Посебно је значајно што су за категорије незапослених из најугроженијих група, попут Рома, жена, инвалида, издвојена посебна средства – објашњава наш саговорник.

Он додаје да су ови подстицаји предвиђени и за наредне две године.

– За неке активности и 2022. и 2023. години је предвиђен и већи новац а Радна група ће анализом утврдити како се планиране мере реализују. Треба да напоменим да је за програме НСЗ предвиђено и додатних 53 милиона динара из ИПА фондова. Другим речима држава оваквом организацијом жели да кроз различите пројекте у наредном периоду додатно смањи незапосленост која на крају 2020. године је била око 10 одсто. Крајем 2023. године ће се урадити још један Акциони план, који ће предвидети активности и новац до 2026. године – каже наш извор.

Из Владе Србије нам је потврђено да је усвојен Акциони план за спровођење запошљавања до 2023. године.

– Поред 7,2 милијарде динара које су предвиђене за ову годину у току су преговори и за обезбеђивање додатних средстава за реализацију планираних мера из међународних извора финансирања, кроз донације, ИПА пројекте и друге могућности – кажу у Влади.

Ево колико се новца издваја за запошљавање:

Министарство рада

– 550 милиона за особе са инвалидитетом и 150 милиона за ИТ преквалификацију

НСЗ

– 5,2 милијарде за мере активне политике запошљавања

Локалне самоуправе

– 900 милиона

Министарство спорта

– 100 милиона за пројекте запошљавања младих

Министарство просвете

– 14,8 милиона за унапређење образовања и 10 милиона за промоцију дуалног образовања

Министарство привреде

– 200 милиона за развој предузетништва

 

 

 

 

 

 

Извор: Блиц.рс