loading...
Србија

Морате знати! ВАЖНА ВЕСТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, ДОНЕТА ОДЛУКА О ОДМОРИМА! Ево на кога се она односи и до када можете да искористите годишњи из 2019.

Сви они запослени који због обективних проблема изазваних пандемијом корона вирусом нису могли да искористе део годишњег одмора из 2019. то ће моћи да ураде до 30. јуна.

Ово право им проистиче из Закључка владе којим је дефинисано да поред њих, ту могућност, из истих разлога могу да користе и они који свој одмор и из 2020. године нису могли да искористе у законском року, што ће то моћи да ураде најкасније до 30. јуна 2022. године.

Другим речима рок се продужава за годину дана и то за запослене који због природе посла, у ванредним околностима услед епидемије заразне болести ковид-19, због привремене спречености за рад или због одређивања изолације нису искористили одмор за 2020. или део одмора из 2019. године.

То практично значи да се ова препорука не односи на све запослене већ само на оне који испуњавају наведене услове. Тако бар стоји у закључку Владе из фебруара ове године, којим је ван снаге стављна Уредба из децембра 2020. године којом је било предвиђено да се ова могућност даје само запосленима у здравственој и социјалној заштити.

Разлог за измену уследио је у фебруару ове године након што су уочени проблеми у организацији посла због короне и у другим областима рада, због чега је свим послодавцима препоручено да процене ко има право на продужење рока за коришћење годишњег одмора.

Тако су бар недавно објаснили из Министарства рада.

– Овај закључак односи на све послодавце на територији Србије, па је истим стављен ван снаге онај Владе Србије од 15. децембра 2020. године, који се односио само на продужење коришћења годишњег одмора за одређене категорије запослених у установама у области социјалне и здравствене заштите и Министарству здравља. Другим речима део годишњег одмора из 2019. треба да искористе најкасније до 30. јуна 2021. а пре коришћења одмора за 2020 док онај за 2020. годину започну и искористе у 2021. години, најкасније закључно са 30. јуном 2022. године – рекли су у Министарству рада.

Влада се на овакав корак одлучила да не би велики број запослених био кажњен што због објективних околности изазваних пандемијом нису могли да искористе своје годишње одморе. Процењено је да би без ове препоруке значајном броју запослених ово право било ускраћено.

Иначе, Законом о раду је предвиђено да запослени годишњи одмор могу користи у текућој години за ту календарску годину а дата је могућност да и да право на неискоришћени оствари до 30. јуна наредне године.

Такође, запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то право може ускратити на било који начин или заменити новчаном накнадом, осим у случају престанка радног односа у складу са Законом ораду. Ако запослени сматра да су његова права из радног односа повређена, може се обратити надлежној инспекцији. То се односи и на случај уколико са послодавцем не успе да се договори око продужетка рока на коришћење годишњег одмора.

 

 

 

 

 

 

Фото: Pixabay.com
Извор: Курир.рс/Блиц Бизнис