loading...
Србија

СТИЖЕ НОВА ПОМОЋ ОД ДРЖАВЕ: Најтеже угроженима у пандемији се исплаћује помоћ

Такође, циљ програма је стварање конкурентног и респектабилног пореског окружења, како за домаће, тако и за стране инвеститоре и представља један од најважнијих реформских процеса у области модернизације целокупног система јавне управе Србије.

Одлучено је и да се оснује Висока школа струковних студија ваздухопловне академије, којом се омогућава формално образовање пилота у оквиру система високог образовања. Како је наведено у саопштењуу са седнице владе, развојем сопствених капацитета за школовање пилота и ваздухопловно-техничког особља стварају се услови да се дугорочно задовољи пре свега, потреба домаћих послодаваца у ваздухопловној индустрији, а са друге стране омогући да Србија равноправно учествује на светском тржишту образовних услуга у сектору ваздушног саобраћаја.

Влада је усвојила и Програм заштите природе за период од 2021. до 2023. године, чији је основни циљ унапређење система заштите природе и очување биодиверзитета.

Цил програма биће усмерен на унапређење система управљања заштићеним подручјима, праћење утицаја климатских промена и загађења животне средине на биодиверзитет и учешће јавности у доношењу одлука у области заштите животне средине.

Одлучено је и да Светосавски плато и Крунски венац у Београду, због својих симболичних, меморијалних, и архитектонско-урбанистичких вредности, буду проглашени за просторно културно-историјску целину.

Извор: Танјуг