ОзнакаЧИТАЊЕ

Издвајамо Православље

ДОПУСТИТЕ ДА ВАМ СЕ БОГ ЛИЧНО ОБРАТИ: Читајте Псалтир у свакој прилици и при сваком проблему

Ево зашто је важно и пожељно имати ову књигу у своме дому. Псалтир и псалми за сваку прилику и проблем. Псалтир је јединствана књига своје врсте и то не само...

Издвајамо Православље

ДОПУСТИТЕ ДА ВАМ СЕ БОГ ЛИЧНО ОБРАТИ: Читајте Псалтир у свакој прилици и при сваком проблему

Ево зашто је важно и пожељно имати ову књигу у своме дому. Псалтир и псалми за сваку прилику и проблем. Псалтир је јединствана књига своје врсте и то не само...