Издвајамо Србија

ПОТВРЂЕНО УВОЂЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА: Ево како ће изгледати СЛУЖБА ОТАЏБИНИ

Фото: Јутјуб

Министарство одбране потврдило је да ће грађани старији од 30 година који нису служили војску или су је пак служили цивилно морати у наредном периоду да прођу војну обуку за резервисте Војске Србије.

Обучавање резервиста састоји се из основне обуке која има две фазе – прва траје 15 радних дана, а друга фаза, специјалистичка обука, траје такође 15 радних дана.

Та два дела се реализују током две календарске године. Након завршетка процеса обучавања лица се распоређују у резервни састав Војске Србије.

У овој години планирана су два термина, у мају и новембру, за упућивање наведене категорије лица из резервног састава на основну обуку у центре за обуку Војске Србије.

Лица из резервног састава која су у радном односу, а позвана су на обуку, законом о раду заштићена су у смислу задржавања свих права из радног односа.

Њима за време вршења те обавезе Министарство одбране исплаћује накнаду зараде у висини њихове просечне зараде у претходних 12 месеци пре позивања, док лицу у резервном саставу које самостално обављају делатност, исплата накнаде врши се у висини основице од које плаћају допринос за обавезно социјално осигурање

Конкретно обучавање грађана се односи на лица – војне обвезнике преведене у резервни састав, старије од 30 година, који нису одслужили војни рок. Обука се реализује у циљу стварања још једног извора попуне јединица Војске Србије лицима из резервног састава млађих годишта и одговарајуће специјалности, поред лица из резервног састава која су одслужила војни рок са оружјем и који су већ обучени припадници резервног састава. Наведена лица ће у будућем периоду бити позивана на обучавање у складу са плановима и потребама за попуном резервног састава Војске Србије.

Према плану, војну обуку би сваки резервиста требало да прође бар једном у пет година, а Министарство одбране покрива путне трошкове. Незапосленима иде 70 одсто од просечне плате, а послодавцима запослених рефундира се пун износ месечне зараде. Позив би требало да дође бар 30 дана пре вежбе, а резервиста је дужан да осам дана раније оправда евентуално одсуство. За неоправдани следи казна до 50.000 динара или два месеца затвора.

Жене, у складу са чланом 3. Закона о војној, радној и материјалној обавези, по принципу добровољности који није обавезујући, могу да буду уведене у војну евиденцију, добровољно одслуже војни рок са оружјем и преведу у резервни састав. Тада за жене важе сва права и обавезе као и за мушкарце.

 

Извор: Курир/srbijadanas.com