Издвајамо Србија

Након шокантног снимка српских радника који клече, инспекција ушла у корејску фабрику “Јура, ево шта је пронађено..

Инспекторат за рад је упознат са снимком радника запослених у фабрици Јура који у погону клече пред руководиоцима и одмах упутио инспекторе који су сада тамо.

Они ће, наводи се, испитати тај случај и поступити у оквиру надлежности инспекције рада.

“Инспекторат за рад је упознат са снимком и одмах је упутио инспекторе у ‘Јура корпорацију’ д.о.о. Рача, и у корпорацију ‘Јура’ у Лесковцу, који се сада тамо налазе како би испитали случај у вези са снимком и поступили у оквиру надлежности инспекције рада”, речено је данас Тањугу у Министарству рада.

Како је истакнуто, запослени у корпорацији “Јура” нису се до сада обраћали Инспекторату за рад због злостављања на раду, већ је забележено неколико пријава некадашњих радника те фабрике који су се, по престанку радног односа, обраћали Инспекцији рада са притужбом да су у бившем предузећу трпели неки вид мобинга.

Како је наведено, од почетка рада “Јура корпорације” у Србији, Инспекција рада је код тог послодавца извршила укупно 24 инспекцијска надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду, по службеној дужности и по захтеву странке, од тога је само у последње две године 17.

 

Инспекцијски надзори су се вршили, како у седишту послодавца, тако и у свим производним погонима “Јура корпорација” у Србији: у Рачи, Лесковцу и Нишу.

Приликом инспекцијског надзора нико од запослених није пријавио случајеве злостављања и малтретирања који су наведени у појединим медијима, нити су инспектори дошли до доказа који би те наводе потврдили, истичу у Министарству рада.

Инспекција је утврдила да су сви запослени у “Јура корпорација” д.о.о. Рача – огранак Лесковац у складу са Законом добили Обавештење о забрани вршења злостављања и сексуалног узнемиравања на раду и у вези с радом.

Недостаци који су утврђивани приликом вршења инспекцијских надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду односили су се, између осталог, на то да уговори о раду нису садржали новчани износ основне зараде, затим, да није утврђен распоред радног времена у оквиру радне недеље нити донете одлуке о коришћењу паузе у току рада, као и да запосленима који се налазе на породиљском одсуству ради неге детета нису уручени обрачуни накнаде зараде за породиљско одсуство, те да се не води евиденција зараде.

 

Инспектори су утврдили и да су неопходне измене и допуне акта о процени ризика, тако што ће послодавац процену ризика извршити за радна места као простор где се одвијају послови, и што ће на основу оцене службе медицине рада утврдити посебне здравствене услове које морају да испуњавају запослени који раде на радним местима са повећаним ризиком.

Није био утврђен ни начин и поступак периодичне провере оспособљености запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком, новопримљени запослени нису били оспособљени за безбедан и здрав рад, није оспособљен одговарајући број запослених за пружање прве помоћи и није извршено испитивање услова радне околине – микроклиме за зимски период рада.

Послодавцу је увек налагано да недостатке који су утврђивани приликом вршења надзора отклони у датим роковима, а због утврђених прекршаја поднети су захтеви за покретање прекршајног поступка.

Такође, на основу захтева представника синдикалне организације, који су добили отказе уговора о раду због наводне злоупотребе положаја и прекорачења овлашћења, инспекцијским надзором је утврђено да су права запослених очигледно повређена, те су донета решења којима се запослени враћају на рад, а поднети су и захтеви за покретање прекршајног поступка.

 

Извор: Танјуг