Издвајамо Србија

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ: Од 1. марта нећете моћи да урадите ове ствари у ОПШТИНИ

Општина неће имати ове надлежности

Министарство правде саопштило је да од 1. марта ступају на снагу прописи којима је предвиђено да у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа пређу у њихову искључиву надлежност.

У данашњем саопштењу подсећа се да је то предвиђено Законом о овери потписа, рукописа и преписа, који је усвојен у августу 2014. године.

У градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници ове послове настављају да обављају основни судови, судске јединице, пријемне канцеларије основних судова, као и општинске управе.

Иако јавнобележничке послове у Србији обављају 162 јавна бележника, и даље постоји 12 подручја основних судова за које није именован јавни бележник. У тим подручјима судова и даље ће послове овере обављати судови и општинске управе, као што су то чинили и до 1. марта 2017. године.

Поред именованих јавних бележника, овлашћење да обављају послове овере потписа имају и запослени у канцеларији јавног бележника – јавнобележнички помоћник, сарадник и приправник, те ће послове овере након 1. марта обављати више од 400 особа, што је већи број од броја лица која су у судовима радила послове овере пре 1. марта.

Када је у питању овера потписа у вези са предлогом кандидата за председничке изборе, овера потписа ће се од 1. марта вршити у јавнобележничким канцеларијама (у местима у којима постоји јавни бележник) или у основним судовима и судским јединицама, у местима у којима није именован бележник.

Како општинске управе ни до сада нису имале надлежност за оверу потписа у поступку предлагања кандидата, ове управе те послове не могу и неће обављати ни након 1. марта.

Извор:Танјуг

loading...
Loading...