Свет

ПУТИН ВИШЕ НЕМА МИЛОСТИ, ПОЧЕЛА ОСВЕТА НАТО ПАКТУ: Русија брутално слама велики поход Алијансе на њене границе!

Због уласка Финске и Шведске у НАТО и тежњи западног блока да повец́а војни потенцијал у близини граница с Русијом, Москва предузима све неопходне мере у циљу заштите и јачања безбедности земље. Стварање Лењинградског војног округа, јачање војних формација и наоружавање јединица најсавременим оружјем су само неке од тих мера.

– Припремили смо се, поново је створен Лењинградски војни округ, а ствара се и неколико војних јединица које ће бити стациониране у Карелији и Лењинградској области. То је наш превентивни одговор, а даље ће све зависити од понашања Финске и Шведске – каже руски експерт Игор Шатров.

Региструјте се на првој српској друштвеној мрежи Србсбук

Због прет­њи НА­ТО број вој­ни­ка у Русији се по­ве­ћа­ва на 1,5 ми­ли­о­н и об­на­вља­ју се Москов­ска и Ле­њин­град­ска вој­на област, ко­је су по­сто­ја­ле од 1918. до 2010. године.

По­ве­ћа­ње бро­ја вој­ни­ка би­ће пра­ће­но ис­по­ру­ка­ма на­о­ру­жа­ња, из­град­њом инфраструктуре и свеу­куп­ним обез­бе­ђи­ва­њем тру­па.

Но­ви вој­ни окру­зи ства­ра­ју се да би га­ран­то­ва­ли вој­ну без­бед­ност др­жа­ве и шти­ти­ли кртич­не објек­те. Сергеј Шој­гу је по­себ­но на­ја­вио по­тре­бу фор­ми­ра­ња но­вих так­тич­ких фор­ма­ци­ја, укљу­чу­јући и стварање ар­миј­ског кор­пу­са у Ка­ре­ли­ји, ко­ја се гра­ни­чи с Фин­ском, на те­ри­то­ри­ји новоствореног Ле­њин­град­ског вој­ног окру­га.

Претње војној безбедности Русије са запада и северозапада су значајно порасле због уласка Финске у НАТО, која има заједничку границу са Русијом дугу 1.300 километара, док је Шведска на прагу да постане чланица те Алијансе, након што турски парламент ратификује чланство Стокхолма у НАТО.

Какав ће бити одговор Москве?

Руски војни стручњаци су сагласни у ставу да је поновно стварање војних округа у актуелним условима неопходан корак. Лењинградски округ ће бранити земљу од претњи које долазе из Финске, Шведске и Балтичких земаља, док Московски војни округ треба да контролише ситуацију у украјинском правцу.

Руски министар одбране је упозорио да би НАТО војне базе могле да се појаве територији Финске и Шведске, а на питање каква ће бити реакција Москве ако до тога дође политиколог Игор Шатров каже:

– Ако након уласка Шведске у НАТО на њеној територији почне нека врста ширења инфраструктуре, појаве се војне базе и ракете Алијансе – што се, за сада, још не дешава на територији Финске – онда ће Русија као одговор на то предузети оштре мере. Међутим, ако ово буде чисто формално приступање НАТО-у онда се неће много тога променити, јер је шведска армија и до сад директно сарађивала са НАТО-ом. У овом случају, чињеница да ће Шведска ући у НАТО неће много тога променити -сматра Шатров.

Уласком Финске и Шведске у НАТО дужина копнених граница Алијансе са Руском Федерацијом ће се више него удвостручити. Због тога ће Москва морати да ојача границе.

Извор: Информер

СРБИЈА

РУСИЈА

СВЕТ

ПРАВОСЛАВЉЕ