loading...
Србија

ПОМАМА ЗА СТАМБЕНИМ КРЕДИТИМА Ево шта нуде наше највеће банке

Pixabay.com
У Србији се након кризе све више узимају стамбени кредити. Ова врста позајмице у готово већини банака порасла је, а највише због ниских камата.
Цена ових зајмова сада је од 2,5 одсто за кредите код којих је камата варијабилна, јер зависи од кретања еурибора – камате Европске централне банке која је још негативна, па до 3,25 одсто у случају зајма са фиксном каматом.

А ево какви су услови узимања стамбених кредита у нашим највећим банкама:

Број узетих кредита повећан за 40 одсто

У Банца Интеси кажу да је током 2016. године реализовно око 1.500 стамбених кредита осигураних код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита (НКОСК), у укупној вредности од 62,3 милиона евра, што је за 40 одсто више у поређењу са 2015. годином.

– Стамбени кредити осигурани код НКОСК са фиксном месечном ратом доступни су грађанима са номиналном каматном стопом од 3,29 одсто на годишњем нивоу током целог периода отплате до 15 година. У понуди налазе се и стамбени кредити осигурани код НКОСК са варијабилном годишњом номиналном каматном стопом од 2,57 одсто (2,79 одсто плус шестомесечни Еурибор) и роком отплате до 15 година. Кредити са периодом отплате од 15 до 30 година одобравају се са годишњом номиналном каматном стопом од 2,68 (од 2,90 одсто плус шестомесечни Еурибор) – објашњавају у Банца Интеси.

Пример:

Кредит – 30.000 евра

Учешће – 13.000 евра

Месечна рата – 201,55 евра

Период отплате – 180 месеци

Рок отплате и до 360 месеци

И у Еуробанци је тражња за стамбеним кредитима у благом порасту. Ова банка нуди стамбене кредите осигуране код НКОСК са роком отплате до 360 месеци.

Пример:

Кредит – 30.000 евра

Месечна рата – 128 евра

Рок отплате – 360 месеци

– Животно осигурање није обавезно за одобрење стамбеног кредита, што је једна од предности нашег кредита. Такође, однедавно је могуће и рефинансирање стамбених кредита из других банка, без трошкова обраде. Каматна стопа је променљива и састоји се од вредности тромесечног еурибора и фиксне марже 3,33 одсто (тренутна каматна стопа је 3,09 одсто). Наведени услови важе за клијенте који примају или пребаце зараду у Еуробанку – објашњавају у овој банци.

Кредит индексиран у домаћој валути

Атрактивне и веома конкурентне каматне стопе допринеле су већем интересовању клијената који путем стамбених кредита желе да реше стамбено питање, објашњавају у Рајфајзен банци. У њиховој понуди постоји модел стамбеног кредита индексиран у домаћој валути, који је по својим карактеристикама јединствен на тржишту.

Пример:

Кредит – 3.600.000 динара

Учешће – 900.000 динара

Месечна рата – 19.501,97 динара

Рок отплате – 360 месеци

– Имајући у виду да се стамбени кредити одобравају уз услове који су у односу на претходни период знатно повољнији, бележимо пораст броја захтева за овај модел кредита. Стамбени кредити се одобравају уз примену променљиве камате (која се исказује као фиксна маржа банке током читавог периода отплате кредита и шестомесечни еурибор) и минимално учешће у висини од 20 одсто од купопродајне цене. Усклађивање висине номиналне каматне стопе са висином шестомесечног еурибора банка врши сваких шест месеци, почев од дана пуштања кредита у течај – кажу у Рајфајзен банци.

Нижа цена некретнина

И у Комерцијалној банци кажу да је тражња стамбених кредита на задовољавајућем нивоу, а резултат је комбинације нижих цена некретнина на тржишту и конкурентних услова стамбених кредита ове банке.

Пример:

Кредит – 30.000 евра

Месечна рата – 166,35 евра

Рок отплате – 20 година

– Тренутно имамо акцијску понуду кредита са девизном клаузулом осигураних код НКОСК. Кредити се одобравају на рок отплате до 30 година. Каматна стопа се формира као збир фиксне марже банке која се креће у распону од 3,20 до 3,80 одсто и вредности референтне каматне стопе шестомесечног еурибора. Иста је променљива током целог периода отплате кредита и усклађује се два пута годишње на бази вредности референтне каматне стопе и то 31. марта и 30. септембра – истичу у Комерцијалној банци.

Смањене каматне стопе за стамбене кредите

У Уникредит банци истичу да је вредност еурибора већ неко време на свом историјском минимуму што је, између осталог, допринело значајном смањењу каматних стопа за стамбене кредите, чинећи их повољнијим. То је последично утицало и на раст тражње.

Пример:

Кредит- 50.000 евра

Месечна рата – 205 евра

Рок отплате – 30 година

– Имајући у виду да је наша банка већ у трећем кварталу претходне године почела да бележи бржи раст када је у питању овај вид кредитирања и да је у току последња два месеца одобрен скоро једнак број стамбених кредита као и у првих девет месеци 2016. године, а узимајући у обзир изузетно конкурентне услове, сматрамо да ће интересовање клијената и у овој години бити значајно. Стамбени кредити се одобравају на период отплате до 30 година, уз номиналну каматну стопу која се формира као збир вредности шестомесечног еурибора и маргине од три одсто, док се ефективна каматна стопа креће од 3,40 одсто на годишњем нивоу – кажу у Еуробанци.

Извор: Blic.rs
Фото: Pixabay.com
loading...