Србија

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ГРАЂАНЕ! Банке издале саопштење: Ево шта дужници морају да знају!

Клијенти банака који прихвате понуду за додатни двомесечни мораторијум од октобра ће имати три могућности када је реч о наставку отплате кредита.

Наиме, прописима Народне банке Србије предвиђено је да по престанку мораторијума банка обрачунату редовну камату током застоја равномерно распореди на преостали период отплате, при чему се тај период продужава за два месеца. Друга могућност је да клијент, ако није у финансијским тешкоћама, одмах плати две “прескочене” рате, а трећа је да плати само камату за два месеца трајања мораторијума.

У првој варијанти, након престанка застоја у отплати кредита клијент наставља редовно да измирује своје обавезе, према предвиђеном плану, с тим што се период отплате продужава за два месеца, док се камата обрачуната током застоја приписује дугу и равномерно распоређује на број преосталих рата.

Такав начин обрачуна најчешће повећава месечну рату за неколико евра.

Друга опција предвиђа могућност да клијенти који су током 60 дана мораторијума наставили редовно да примају зараду, односно нису потрошили новац планиран за кредит, могу да се обрате банци и затраже да одједном плате две “прескочене” рате, односно дуг за 60 дана. Након тога настављају да плаћају потпуно исту рату као и пре увођења мораторијума, а исти им остаје и рок отплате.

На пример, ако имате стамбени кредит са месечном ратом од 300 евра, можете да дођете у банку и платите 600 евра (за претходна два месеца), како бисте даље отплаћивали зајам по планираном ритму.

Трећа варијанта омогућава да клијент плати само камату за претходна два месеца, док му се рок отплате кредита продужава за 60 дана. Конкретно, ако се месечна рата од 300 евра састоји од 150 евра главнице и 150 евра камате, то значи да након истека мораторијума можете да платите 300 евра камате за тај период, док ће вам две главнице бити наплаћене на крају отплате зајма, у додатна два месеца.

Клијенти банака којима нови мораторијум буде стартовао већ крајем јула, стопирањем јулске месечне рате, могу крајем септембра очекивати наплату наредне рате која им доспева по уговору. Они који буду прихватили застој у отплати, али им прва рата за време мораторијума буде на реду тек у августу, имаће мало више времена, пошто ће им следећа наплата ићи у октобру.

Извор: Блиц.рс