Србија

Морате знати! ВАЖНА ВЕСТ ЗА РОДИТЕЉЕ: Свако дете у Србији убудуће ће добити јединствени образовни број, а ево чему ће ТАЧНО СЛУЖИТИ

Почетак увођење јединственог образовног броја у просвети од вртића до факултета унело је не малу пометњу међу родитељима.

Многа деца из вртића су већ добила образац на коме су записани број и шифра која се састоји од великих и малих слова и бројева. Питања је много. Имају ли те комбинације бројева и слова неко значење односно чему служе и ко има приступ ђачким шифрама.

Такође, многи средњошколци и студенти се питају хоће ли такође добити те шифре и може ли им поседовање односно непоседовање шифара представљати предност или сметњу у даљем школовању.

Према речима надлежних из Министарства просвете ђаке у Србији чекају многе новине, а ЈОБ је тек почетак реформи које следе.

Праћење од вртића до студија

На питање шта тачно значе бројеви и слова и имају ли значење слично јединственом матичном броју грађана, из министарства одговарају да је идеја да сваки ученик добије свој ЈОБ број до почетка школске године, а да је ЈОБ сличан ЛБО броју у здравству.

– Министарство просвете уводи нови информациони систем у коме ће бити сви подаци о образовним институцијама у Србији. Увођење овог система, између осталог, подразумева да до почетка нове школске године сваки ученик у Србији добије свој јединствени информациони број. Број са сличном сврхом добили су сви грађани кад је у области здравља уведен информациони систем илити ЛБО број. Сам ЛОБ нема никакво значење. Карактери су насумично изабрани – објашњавају у Министарству просвете.

Пошто многи родитељи и ученици страхују шта ће се десити ако изгубе свој број, али и за шта ће се користити ти подаци, из министарства кажу да ће једном додељен број бити у поседу тачно одређеног ученика и да ће се користити за уписивање законом одређених података.

– Једном додељен ЈОБ пратиће дете, ученика и студента кроз целокупно школовање од предшколских установа до факултета и користиће се у установама како би се у ЈИСП уписали законом предвиђени подаци: остварени успех, ниво образовања, шифре квалификација, језик на којем су завршени претходни нивои образовања и васпитања, изборни програми, образовање по индивидуалном образовном плану, оцене, положени испити, похвале и награде освојене током образовања, изостанци, владање и издате јавне исправе и слично – објашњавају из министарства.

Више нивоа заштите

Многи се боје могућности да се подаци некако злоупотребе, али из министарства тврде да то са ЈОБ бројем неће бити могуће.

– ЈОБ и подаци о ученицима се користе искључиво за праћење система и нико, осим родитеља и школе неће имати могућност увида у било који појединачни податак ученика. У систему неће бити видљив ниједан податак о било којем поједином ученику, ни име, ни ЈМБГ. Односно, овај број омогућава, управо, да одвојимо податке који директно идентификују ученика, попут имена и ЈМБГ, од свих осталих података који се сакупљају у ЈИСП-у, а који не могу идентификовати ученика. Овај број зато представља додатни механизам за заштиту података о личности, поред свих техничких, кадровских и организационих мера које се примењују – уверавају из министарства.

Увођење електронских досија

Како у неким земљама, као што су Јапан и САД, постоје школски досијеи у које се уписују различити детаљи о ученику, намеће се питање да ли ће се то догодити и код нас и да ли су ЈОБ и програм ЈИСП увод у стварање школских досијеа.

Из министарства је одговорено да у нашем школству тако нешто већ постоји, али да нови програми омогућавају баш то – да се у систем уведу електронски досијеи.

– Наше школе већ воде “досијее” ученика кроз матичне књиге које се трајно чувају. Изградња информационог система омогућава да се у будућности развију различите функционалности па и електронски досијеи ученика – наводе из министарства.

Статистички подаци

Раније је најављено да ће ЈОБ помоћи у прикупљању статистичких података, али је остало нејасно о каквим подацима се ради и за шта ће служити једном прикупљени подаци.

Из министарства кажу да се подаци користе не би ли се добила јаснија слика о успеху ученика, као и о томе колико се њих, на пример, запослило након завршетка средње стручне школе:

– Добијени подаци тицаће се успеха ученика по нивоима образовања, разредима, структура ученика по полу, каква је запошљивост након завршетка средње школе, колико ученика учи који страни језик и томе слично.

Према свему реченом, ЈОБ ће бити само почетак дуго очекиваних промена у српском школству, као и коначно повезивање и праћење ученика на свим нивоима школовања – од уписа у вртић до дипломирања.

Ипак, како је овај систем тек у повоју, биће потребно време да се сви укључени у овај процес навикну, а реформе дају конкретне резултате.

 

 

 

 

 

 

Извор: Курир.рс/Блиц