Србија

Важно обавештење! АКО НЕ ПЛАТИТЕ ОВАЈ ДУГ НА ВРЕМЕ, РИЗИКУЈЕТЕ КАЗНУ ОД 50.000 ДИНАРА! Ево о чему је реч!

Иако рок за плаћање пореза на имовину за први квартал ове године истиче 17. фебруара, на адресе грађана у градовима широм земље још нису стигла решења, па се не зна колико ће износ овог намета бити обрачунат. То што се касни са доставом, не значи да ће држава, ако ову обавезу не измирите на време, каснити са каматама и то за дуг који практично још није доспео.

Такав је закон и ко га не поштује неће му се исплатити, јер не само што ће му се за сваки дан кашњења зарачунати затезна камата, која тренутно износи 9 посто на годишњем нивоу, већ ризикује и да плати казну од 50.000 динара по неплаћеном кварталу.

И док се сваки дан кашњења грађана папрено наплаћује, држава је своје кашњење предвидела законом, дајући упутства обвезницима како да плате унапред и тако кредитирају локалну самоуправу на чији рачун и иде овај новац.

Удар затезних камата

– До доспелости пореске обавезе по решењу, обвезник порез плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје претходне пореске године – стоји у Закону о порезима на имовину.

Ипак и они који уредно плаћају рате, по решењу из претходне године, могу да дођу под удар затезних камата. То је у случају када им решење о разрезаном порезу коначно стигне на кућну адресу, а садржи већи износ него што је био у 2020. години јер и ту постоји рок од 15 дана да се разлика између рата плаћених по старом и оних одређених новим решењем.

Ако вам случајно поштар не уручи на време, односно онако како је на коверти одштампано, може да се деси да сте већ закаснили са ратом а камате, без вашег пропуста, вам се обрачунају.

Таква ситуација је била присутна и ранијих година а неће изостати ни ове јер су у готово свим локалним самоуправама увећане основице за порез на имовину зато што је у 2020. години забележен скок цена некретнина.

Стручњаци препоручују да грађани измире своје обавезе у року јер им се неће исплатити да касне зато што поред увећаног пореза на имовину, укупно задужење може да им оптерети и камата, али и казна.

– Грађани који не поштују прописане рокове за плаћање пореза на имовину могли би бити кажњени са 50.000 динара за сваки квартал за који није плаћена рата пореза. За годишњи порез на имовину законодавац је прописао кварталне рокове плаћања што значи да се непоштовање прописаних рокова сматра нередовним измиривањем обавеза – каже за “Блиц Бизнис” Ђерђ Пап, стручњак за порезе.

Кад дуговања застаревају

Он додаје да треба да се зна да је закон дефинисао и могућност застаревања наплате дуга по основу пореза на имовину.

– Право Пореске управе на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања застарева за пет година од дана када је застарелост почела да тече. Овде говоримо о такозваној релативној застарелости, која се прекида сваком радњом Пореске управе предузетом против пореског дужника. После прекида застарелост почиње тећи изнова, и време које је протекло пре прекида се не урачунава у рок за застарелост. Треба напоменути и да је законодавац увео и појам апсолутне застарелости, која подразумева да када истекне рок који је за њу предвиђен, пореска обавеза престаје. Рок за њено наступање је 10 година од истека године када је пореску обавезу требало утврдити или наплатити – наводи Пап.

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Блиц.рс