Србија

НАЈНОВИЈА ВЕСТ! Грађани банкама морају да плате 90 милиона евра!

Врховни касациони суд променио своју одлуку од пре три године да банке клијентима сада могу да наплаћују обраду кредита

Око 200.000 грађана Србије мораће банкама да исплати близу 90 милиона евра на име судских процеса и трошкова због преиначене одлуке Врховног касационог суда да сада банке могу да наплаћују обраду кредита!

И мада су банке начелно спремне да не наплаћују судске трошкове за добијене спорове, заправо ће вероватно свака посебно одлучивати како ће се поставити према клијентима, па је реално очекивати да ће многи грађани морати да плате велике суме банкама.

После измене правног става Врховног касационог суда да и банке које послују у Србији имају право да наплаћују трошкове обраде кредита и трошкове осигурања ста мбеног зајма код Националне корпораци је за осигурање стамбених кредита (НКО СК), адвокати упозоравају да ће у случају примене овог става око 200.000 грађана који су тужили банке морати да им исплате око 90 милиона евра за судске тро шкове, односно да ће свако бити дужан око 450 евра.

Вапе да узму новац

Дејан Гавриловић, председник Удружења банкарских клијената “Ефектива”, каже за Информер да овим ставом ВКС поништава сопствену одлуку коју је донео 2018. го дине, након које је 200.000 грађана подигло тужбу против банака.

– Одлука је донета како би се подигао бунт у јавности и да би грађани помислили да заправо држава стоји иза свега. Овим се наноси велика штета и држави и свим људима јер ће банке сада на све начине да вапе да узму новац од клијената преко напла те адвокатских услуга, судских трошкова, извршитеља и гледаће да на сваки начин додатно зараде – објашњава Гавриловић.

Постоји, међутим, бојазан међу грађанима да се банке могу обратити Уставном суду за све оне спорове које су грађани добили на основу ранијег става суда, па да ће ретроактивно и они имати додатне трошкове.

Адвокат Љубиша Живадиновић истиче да они који су добили спорове, а истекао им је рок за жалбе немају разлога за бригу.

– Код оних где није истекао рок за правни лек може да се деси да банка реагује, али не верујем да ће се то десити. Када је у питању одлука ВКС, судови који воде спорове нису у обавези да поступају по њој, али је ипак пракса показала да наши судови прате одлуке ВКС и у том духу пресуђују – објашњава Живадиновић.

Чекају пресуде судова

Банкари, с друге стране, обећавају да неће бити последица за оне који су добили спор.

– Банке неће тражити повраћај средстава за све оне који су добили спор. За све оне који су у процесу видећемо како ће суд на бази Врховног касационог суда да пресуђује – каже Владимир Васић из Удружења банака.

Ипак, према јучерашњем тумачењу Удружења банака Србије, што се текућих спорова тиче, банке су исказале начелну спремност да у случају сваког исхода спора у њихову корист не наплаћују од клијената трошкове које су саме имале у вези са вођењем сваког појединачног спора.

Такође, предмети у којима је донета и извршена пресуда против банака неће бити предмет било какве тужбе банака против клијената. Ипак, ово нису званичне одлуке банака, већ начелне и могуће је да ће свака поступати по сопственим одлукама.

 

 

 

 

 

 

Извор: Информер.рс