Издвајамо Србија

ДОБИЛИ СТЕ ПОЗИВ ЗА ВОЈНУ ВЕЖБУ: Ево шта се дешава са платом, послом, како одложити вежбу…

Сви они који су припадници редовног састава Војске Србије, и који се одазову војној вежби, моћи ће да рачунају на редовна примања без обзира на одсуство са посла, али ће моћи и да је одложе, уз оправдање за изостанак.

Позиви за војне вежбе већ неко време стижу на кућне адресе. Неке од њих, попут оне на стрелишту код Зајечара, већ се реализују, с битном разликом што овог пута трају две недеље, уместо некадашњих једнодневних.

Отуда није изненађење да се мушкарци који их похађају, питају шта се за то време дешава са њиховим пословима, али и шта чинити у случају унапред планираних обавеза.

Како за “Блиц” објашњавају из Министарства одбране, позиви војним обвезницима достављају се најкасније 30 дана пре предвиђене војне вежбе. Међутим, пре тога јавност се обавештава да ће се почети са позивањем.

Шта са послом и примањима?

– Особи која је у резервном саставу, а која је у радном односу, за време проведено на војној вежби припада накнада зараде у висини његове просечне плате у претходна три месеца пре позивања – наводе у Министарству одбране.

То у пракси значи да, без обзира на одсуство са посла, запослени прима плату за онолико дана колико је био одсутан. Тај новац, послодавцу рефундира Војска Србије.

Накнаде за одсуство

Оним припадницима редовног састава који самостално обављају делатност, припада накнада у висини основице од које плаћа допринос за обавезно сопствено социјално осигурање.

Са друге стране, они који нису осигурани по основу запослења или обављања самосталне делатности, затим пољопривредници, као и они који примају пензију или новчану накнаду због привремене незапослености за време вршења службе у резервном саставу, припада новчана накнада у висини нето плате по чину и дужности професионалног војника чина разводника (Пропис о платама и другим новчаним примањима професионалних припадника Војске Србије).

– Особе у резервном саставу имају и право на накнаду трошкова за превоз јавним саобраћајем, од места пребивалишта до места јављања за извршење војне обавезе – наводе у Министарству одбране.

Разумевање за одсуство

Такође, наводе и да имају потпуно разумевање за све који имају неодложне послове и обавезе, и из оправданих разлога не могу да се одазову позиву за вежбу.

– У том случају потребно је само да се војни обвезник благовремено јави и оправда изостанак. Захтев за одлагање војне вежбе подноси се територијалном органу Министарства одбране код којег се особа води у евиденцији, у року од осам дана од дана пријема позива за вежбу – објашњавају у Министарству.

Када је могуће одложити вежбу

Између осталог, војну вежбу је могуће одложити у случајевима када се резервиста бави послом у оквиру кога већ има унапред договорен пословни пут, ако је учесник припрема за, на пример, светска или европска првенства, ако се бави научно-истраживачком делатношћу па послове у вези са тим мора неодложно да обави…

Такође, одлагане је могуће за све оне који, рецимо, негују болесну особу, или оне чији живот (породице, штићеног лица) зависи управо од те особе.

У случају болести, која је наступила рецимо, дан-два пре почетка војне вежбе, могуће је одложити је, уз оправдање лекара.

Они који су позвани на војну вежбу, не морају да брину о томе да ли ће им послодавац одобрити одсуство, јер по законима он то мора да учини.

 

 

Извор: Лана Гедошевић / Блиц.рс

loading...
Loading...